Büyük Reşit Paşa Cd. No:44 Kat: 4 34111 Laleli/İstanbul/Türkiye
+902124555700

XXI.Coğrafya Meslek Haftası

XXI.Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumu

İzmir Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde düzenlenmiş olan 21’inci Coğrafya Meslek Haftası toplantılarından önceki 4 gün coğrafi gezilere ayrılmıştır.

  • 20 Eylül 1972 Çarşamba günü öğleden önce adı geçen fakültede Kurum Başkanı Prof. Cemal Arif Alagöz’ün konuşmasıyla Meslek Haftası açıldıktan sonra, kurum üyelerinden Buca Eğitim Enstitüsü Coğrafya öğretmeni Cevat Korkut, İzmir’in Coğrafi Özelliklerini tanıtıcı nitelikte bir konuşma yapmış ve sonra üyeler bir otobüsle İzmir şehrinde gezdirilmiştir.
  • 24 Eylül 1972 Pazar günü serbest bırakılmış ve takibeden dört gün zarfında aşağıdaki bildiriler sunulmuştur.
  • 25 Eylül 1972 Pazartesi Prof.Cemal Arif Alagöz Açış Konuşması Ord.Prof.Dr.Besim Darkot Ege Bölümünde Coğrafi Gözlemler Doç.Dr.Yusuf Dönmez Kütahya Ovası ve Çevresinin Coğrafi Özellikleri Dr.Fahrettin Kırzıoğlu Osmanlı Mülki İdaresinde “Akar-Bakar”a Göre Sınırların Çizilmesi ve “Korgan”lar-“Deliktaş”lar Rıfkı Baydur Konya’da Erozyon Arif Perçin Şehircilikte Coğrafyacının Rolü İbrahim Atalay Gediz Nehri Havzasında Toprak Erozyonu Problemleri Üzerine Bir Araştırma Doç.Dr.Tevfik Tarkan Bayburt Çevresinde Coğrafi Müşahedeler (Ekonomik Olanakları ve Kalkınmada Önemi)
  • 26 Eylül 1972 Salı Süleyman Arısoy Türkiye Ekonomisinde Balık Üretmeciliği Prof.Cemal Arif Alagöz Karst Olayları Üzerine Yeni Müşahedeler (Antalya Limanı Koyağı) Prof.Dr.İhsan Ketin Ay Hakkında Yeni Bilgiler Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Ege Denizi Kıyılarının JeomorfolojikTekamülü Dr.Temuçin Aygen “Speleologie” ve Türkiye Mağaraları Ali Selçuk Biricik Mardin ve Mücavir Mıntıkasının Jeomorfolojisi 17 Eylül 1972 Çarşamba Arif Bilge Konya’da Süt ve Mamülleri Endüstrisi Dr.Mehmet Ardos Karaman Çevresinde Jeomorfolojik Müşahedeler Doç.Dr.Metin Tuncel Ege Bölgesi Şehirleri Dr.Erkan Şen Ankara Şehri Mesken Alanlarının Gelişimi (Gecekondu Sorunu Açısından)
  • 28 Eylül 1972 Perşembe Prof.Dr.Oğuz Erol İç Anadolu’nun Pluvyal Göl Havzalarında (Tuzgölü-Konya-Burdur) Jeomorfolojisi Araştırmaları Prof.Dr.Cevat R. Gürsoy Batı Anadolu’nun Tabii Yolları Odr.Prof.Dr.Besim Darkot Kapınış Konuşması