Büyük Reşit Paşa Cd. No:44 Kat: 4 34111 Laleli/İstanbul/Türkiye
+902124555700

Faaliyetler

Genç TCK ve TCK tarafından yürütülen faaliyetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


Genç TCK,

 • Coğrafyacı mesleğinin toplum içerisinde popülerliğinin sağlanması için çalışmalar yürütecek,
 • Popüler kültür içerisinde Coğrafya Bilimi’ni tanıtıcı materyaller üretecek, etkinlikler düzenleyecek,
 • Bütün Coğrafya bölümü öğrencileri arasındaki irtibatı sağlayacak,
 • Sosyal medya gibi gençler tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarda TCK’nın tanınırlığını artırıcı faaliyetler gerçekleştirecek,
 • Üniversitelerde temsilcilikler oluşturacak,
 • Oluşturulan temsilcilikler aracılığıyla TCK’nın tanıtımı yapacak,
 • Coğrafya öğrencilerinin taleplerini düzenli olarak takip edecek,
 • Bilimsel faaliyetlerde Genç Coğrafyacılar için ayrı bir oturum oluşturulması için taleplerde bulunacak,
 • Genç Coğrafyacılar için bilimsel yayın mentörlüğü yapacak ve bu amaçla sanal konferanslar(webinar) düzenleyecek,
 • TCK yararına olacak teknolojik gelişmeleri takip edecek, bunları TCK’ya önerecek,
 • Kendi ekip yeteneklerini kullanarak “ücretsiz” eğitimler düzenleyecek,
 • Coğrafyacılar arasında yabancı dil yetkinliğinin gelişmesi için özendirici faaliyetler düzenleyecek,
 • Coğrafyacılar için özel sektörden temsilcilerle buluşarak kariyer günleri faaliyetleri düzenleyecek,
 • Aynı statüdeki uluslararası genç Coğrafyacılar ile ülkemiz genç Coğrafyacılarını buluşturacak organizasyonlar gerçekleştirecek, bu amaçtaki organizasyonlara katkı verecektir.