Büyük Reşit Paşa Cd. No:44 Kat: 4 34111 Laleli/İstanbul/Türkiye
+902124555700

KVKK Açık Rıza Metni

Genç Coğrafyacılar Komisyonu ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin Genç Coğrafyacılar Komisyonu, Türk Coğrafya Kurumu ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı elektronik araçlar da dahil olmak üzere her türlü iletişim aracı ile bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, yurt dışındaki mail servislerine gönderilmesine, Genç Coğrafyacılar Komisyonu ile alakalı kurumlara aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

Genç Coğrafyacılar Komisyonu ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Genç Coğrafyacılar Yürütme Kurulu’na bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Genç Coğrafyacılar Kurumu’nun zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.